TR.png adamak

MASTAR

mastar

 • adamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • adıyorum
 • adıyorsun
 • adıyor
 • adıyoruz
 • adıyorsunuz
 • adıyorlar

geniş zaman

 • adarım
 • adarsın
 • adar
 • adarız
 • adarsınız
 • adarlar
 

dili geçmiş zaman

 • adadım
 • adadın
 • adadı
 • adadık
 • adadınız
 • adadılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • adıyormuşum
 • adıyormuşsun
 • adıyormuş
 • adıyormuşuz
 • adıyormuşsunuz
 • adıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • adarmışım
 • adarmışsın
 • adarmış
 • adarmışız
 • adarmışsınız
 • adarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • adıyordum
 • adıyordun
 • adıyordu
 • adıyorduk
 • adıyordunuz
 • adıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • adamıştım
 • adamıştın
 • adamıştı
 • adamıştık
 • adamıştınız
 • adamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • adamışmışım
 • adamışmışsın
 • adamışmış
 • adamışmışız
 • adamışmışınız
 • adamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • adamış olacağım
 • adamış olacaksın
 • adamış olacak
 • adamış olacağız
 • adamış olacaksınız
 • adamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • adasaydım
 • adasaydın
 • adasaydı
 • adasaydık
 • adasaydınız
 • adasaydılar
 

şartın rivayeti

 • adasaymışım
 • adasaymışsın
 • adasaymış
 • adasaymışız
 • adasaymışsınız
 • adasaymışlar

gelecek zaman

 • adayacağım
 • adayacaksın
 • adayacak
 • adayacağız
 • adayacaksınız
 • adayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • adayacaktım
 • adayacaktın
 • adayacaktı
 • adayacaktık
 • adayacaktınız
 • adayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • adayacakmışım
 • adayacakmışsın
 • adayacakmış
 • adayacakmışız
 • adayacakmışsınız
 • adayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • adayacaksam
 • adayacaksan
 • adayacaksa
 • adayacaksak
 • adayacaksanız
 • adayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • adamalıyım
 • adamalısın
 • adamalı(dır)
 • adamalıyız
 • adamalısınız
 • adamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • adamalıydım
 • adamalıydın
 • adamalıydı
 • adamalıydık
 • adamalıydınız
 • adamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • adamalıymışım
 • adamalıymışsın
 • adamalıymış
 • adamalıymışız
 • adamalıymışsınız
 • adamalıymışlar

EMIR

emir

 • ada
 • adasın
 • adayalım
 • adayın(z)
 • adasınlar

ŞART

şart

 • adasam
 • adasan
 • adasa
 • adasak
 • adasanız
 • adasalar

şimdiki zamanın şartı

 • adıyorsam
 • adıyorsan
 • adıyorsa
 • adıyorsak
 • adıyorsanız
 • adıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • adarsam
 • adarsan
 • adarsa
 • adarsak
 • adarsanız
 • adarsalar

dili geçmişin şartı

 • adadıysam
 • adadıysan
 • adadıysa
 • adadıysak
 • adadıysanız
 • adadıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • adamışsam
 • adamışsan
 • adamışsa
 • adamışsak
 • adamışsanız
 • adamışslar

DILEK

dilek

 • adayayım
 • adayasın
 • adaya
 • adayalım
 • adayasınız
 • adayalar

dileğin hikayesi

 • adayaydım
 • adayaydın
 • adayaydı
 • adayaydık
 • adayaydınız
 • adayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • adayaymışım
 • adayaymışsın
 • adayaymış
 • adayaydılar
 • adayaymışsınız
 • adayyaymışlar