TR.png açmak

MASTAR

mastar

 • açmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • açıyorum
 • açıyorsun
 • açıyor
 • açıyoruz
 • açıyorsunuz
 • açıyorlar

geniş zaman

 • açarım
 • açarsın
 • açar
 • açarız
 • açarsınız
 • açarlar
 

dili geçmiş zaman

 • açtım
 • açtın
 • açtı
 • açtık
 • açtınız
 • açtılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • açıyormuşum
 • açıyormuşsun
 • açıyormuş
 • açıyormuşuz
 • açıyormuşsunuz
 • açıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • açarmışım
 • açarmışsın
 • açarmış
 • açarmışız
 • açarmışsınız
 • açarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • açıyordum
 • açıyordun
 • açıyordu
 • açıyorduk
 • açıyordunuz
 • açıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • açmıştım
 • açmıştın
 • açmıştı
 • açmıştık
 • açmıştınız
 • açmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • açmışmışım
 • açmışmışsın
 • açmışmış
 • açmışmışız
 • açmışmışınız
 • açmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • açmış olacağım
 • açmış olacaksın
 • açmış olacak
 • açmış olacağız
 • açmış olacaksınız
 • açmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • açsaydım
 • açsaydın
 • açsaydı
 • açsaydık
 • açsaydınız
 • açsaydılar
 

şartın rivayeti

 • açsaymışım
 • açsaymışsın
 • açsaymış
 • açsaymışız
 • açsaymışsınız
 • açsaymışlar

gelecek zaman

 • açacağım
 • açacaksın
 • açacak
 • açacağız
 • açacaksınız
 • açacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • açacaktım
 • açacaktın
 • açacaktı
 • açacaktık
 • açacaktınız
 • açacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • açacakmışım
 • açacakmışsın
 • açacakmış
 • açacakmışız
 • açacakmışsınız
 • açacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • açacaksam
 • açacaksan
 • açacaksa
 • açacaksak
 • açacaksanız
 • açacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • açmalıyım
 • açmalısın
 • açmalı(dır)
 • açmalıyız
 • açmalısınız
 • açmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • açmalıydım
 • açmalıydın
 • açmalıydı
 • açmalıydık
 • açmalıydınız
 • açmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • açmalıymışım
 • açmalıymışsın
 • açmalıymış
 • açmalıymışız
 • açmalıymışsınız
 • açmalıymışlar

EMIR

emir

 • açsın
 • açalım
 • açın(z)
 • açsınlar

ŞART

şart

 • açsam
 • açsan
 • açsa
 • açsak
 • açsanız
 • açsalar

şimdiki zamanın şartı

 • açıyorsam
 • açıyorsan
 • açıyorsa
 • açıyorsak
 • açıyorsanız
 • açıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • açarsam
 • açarsan
 • açarsa
 • açarsak
 • açarsanız
 • açarsalar

dili geçmişin şartı

 • açtıysam
 • açtıysan
 • açtıysa
 • açtıysak
 • açtıysanız
 • açtıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • açmışsam
 • açmışsan
 • açmışsa
 • açmışsak
 • açmışsanız
 • açmışsalar

DILEK

dilek

 • açayım
 • açasın
 • aça
 • açalım
 • açasınız
 • açalar

dileğin hikayesi

 • açaydım
 • açaydın
 • açaydı
 • açaydık
 • açaydınız
 • açaydılar
 

dileğin rivayeti

 • açaymışım
 • açaymışsın
 • açaymış
 • açaydılar
 • açaymışsınız
 • açaymışlar