TR.png açıklanmak

MASTAR

mastar

 • açıklanmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • açıklanıyorum
 • açıklanıyorsun
 • açıklanıyor
 • açıklanıyoruz
 • açıklanıyorsunuz
 • açıklanıyorlar

geniş zaman

 • açıklanırım
 • açıklanırsın
 • açıklanır
 • açıklanırız
 • açıklanırsınız
 • açıklanırlar
 

dili geçmiş zaman

 • açıklandım
 • açıklandın
 • açıklandı
 • açıklandık
 • açıklandınız
 • açıklandılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • açıklanıyormuşum
 • açıklanıyormuşsun
 • açıklanıyormuş
 • açıklanıyormuşuz
 • açıklanıyormuşsunuz
 • açıklanıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • açıklanırmışım
 • açıklanırmışsın
 • açıklanırmış
 • açıklanırmışız
 • açıklanırmışsınız
 • açıklanırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • açıklanıyordum
 • açıklanıyordun
 • açıklanıyordu
 • açıklanıyorduk
 • açıklanıyordunuz
 • açıklanıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • açıklanmıştım
 • açıklanmıştın
 • açıklanmıştı
 • açıklanmıştık
 • açıklanmıştınız
 • açıklanmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • açıklanmışmışım
 • açıklanmışmışsın
 • açıklanmışmış
 • açıklanmışmışız
 • açıklanmışmışınız
 • açıklanmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • açıklanmış olacağım
 • açıklanmış olacaksın
 • açıklanmış olacak
 • açıklanmış olacağız
 • açıklanmış olacaksınız
 • açıklanmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • açıklansaydım
 • açıklansaydın
 • açıklansaydı
 • açıklansaydık
 • açıklansaydınız
 • açıklansaydılar
 

şartın rivayeti

 • açıklansaymışım
 • açıklansaymışsın
 • açıklansaymış
 • açıklansaymışız
 • açıklansaymışsınız
 • açıklansaymışlar

gelecek zaman

 • açıklanacağım
 • açıklanacaksın
 • açıklanacak
 • açıklanacağız
 • açıklanacaksınız
 • açıklanacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • açıklanacaktım
 • açıklanacaktın
 • açıklanacaktı
 • açıklanacaktık
 • açıklanacaktınız
 • açıklanacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • açıklanacakmışım
 • açıklanacakmışsın
 • açıklanacakmış
 • açıklanacakmışız
 • açıklanacakmışsınız
 • açıklanacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • açıklanacaksam
 • açıklanacaksan
 • açıklanacaksa
 • açıklanacaksak
 • açıklanacaksanız
 • açıklanacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • açıklanmalıyım
 • açıklanmalısın
 • açıklanmalı(dır)
 • açıklanmalıyız
 • açıklanmalısınız
 • açıklanmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • açıklanmalıydım
 • açıklanmalıydın
 • açıklanmalıydı
 • açıklanmalıydık
 • açıklanmalıydınız
 • açıklanmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • açıklanmalıymışım
 • açıklanmalıymışsın
 • açıklanmalıymış
 • açıklanmalıymışız
 • açıklanmalıymışsınız
 • açıklanmalıymışlar

EMIR

emir

 • açıklan
 • açıklansın
 • açıklanalım
 • açıklanın(z)
 • açıklansınlar

ŞART

şart

 • açıklansam
 • açıklansan
 • açıklansa
 • açıklansak
 • açıklansanız
 • açıklansalar

şimdiki zamanın şartı

 • açıklanıyorsam
 • açıklanıyorsan
 • açıklanıyorsa
 • açıklanıyorsak
 • açıklanıyorsanız
 • açıklanıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • açıklanırsam
 • açıklanırsan
 • açıklanırsa
 • açıklanırsak
 • açıklanırsanız
 • açıklanırsalar

dili geçmişin şartı

 • açıklandıysam
 • açıklandıysan
 • açıklandıysa
 • açıklandıysak
 • açıklandıysanız
 • açıklandıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • açıklanmışsam
 • açıklanmışsan
 • açıklanmışsa
 • açıklanmışsak
 • açıklanmışsanız
 • açıklanmışsalar

DILEK

dilek

 • açıklanayım
 • açıklanasın
 • açıklana
 • açıklanalım
 • açıklanasınız
 • açıklanalar

dileğin hikayesi

 • açıklanaydım
 • açıklanaydın
 • açıklanaydı
 • açıklanaydık
 • açıklanaydınız
 • açıklanaydılar
 

dileğin rivayeti

 • açıklanaymışım
 • açıklanaymışsın
 • açıklanaymış
 • açıklanaydılar
 • açıklanaymışsınız
 • açıklanaymışlar