TR.png açıklamak

MASTAR

mastar

 • açıklamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • açıklıyorum
 • açıklıyorsun
 • açıklıyor
 • açıklıyoruz
 • açıklıyorsunuz
 • açıklıyorlar

geniş zaman

 • açıklarım
 • açıklarsın
 • açıklar
 • açıklarız
 • açıklarsınız
 • açıklarlar
 

dili geçmiş zaman

 • açıkladım
 • açıkladın
 • açıkladı
 • açıkladık
 • açıkladınız
 • açıkladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • açıklıyormuşum
 • açıklıyormuşsun
 • açıklıyormuş
 • açıklıyormuşuz
 • açıklıyormuşsunuz
 • açıklıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • açıklarmışım
 • açıklarmışsın
 • açıklarmış
 • açıklarmışız
 • açıklarmışsınız
 • açıklarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • açıklıyordum
 • açıklıyordun
 • açıklıyordu
 • açıklıyorduk
 • açıklıyordunuz
 • açıklıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • açıklamıştım
 • açıklamıştın
 • açıklamıştı
 • açıklamıştık
 • açıklamıştınız
 • açıklamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • açıklamışmışım
 • açıklamışmışsın
 • açıklamışmış
 • açıklamışmışız
 • açıklamışmışınız
 • açıklamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • açıklamış olacağım
 • açıklamış olacaksın
 • açıklamış olacak
 • açıklamış olacağız
 • açıklamış olacaksınız
 • açıklamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • açıklasaydım
 • açıklasaydın
 • açıklasaydı
 • açıklasaydık
 • açıklasaydınız
 • açıklasaydılar
 

şartın rivayeti

 • açıklasaymışım
 • açıklasaymışsın
 • açıklasaymış
 • açıklasaymışız
 • açıklasaymışsınız
 • açıklasaymışlar

gelecek zaman

 • açıklayacağım
 • açıklayacaksın
 • açıklayacak
 • açıklayacağız
 • açıklayacaksınız
 • açıklayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • açıklayacaktım
 • açıklayacaktın
 • açıklayacaktı
 • açıklayacaktık
 • açıklayacaktınız
 • açıklayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • açıklayacakmışım
 • açıklayacakmışsın
 • açıklayacakmış
 • açıklayacakmışız
 • açıklayacakmışsınız
 • açıklayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • açıklayacaksam
 • açıklayacaksan
 • açıklayacaksa
 • açıklayacaksak
 • açıklayacaksanız
 • açıklayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • açıklamalıyım
 • açıklamalısın
 • açıklamalı(dır)
 • açıklamalıyız
 • açıklamalısınız
 • açıklamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • açıklamalıydım
 • açıklamalıydın
 • açıklamalıydı
 • açıklamalıydık
 • açıklamalıydınız
 • açıklamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • açıklamalıymışım
 • açıklamalıymışsın
 • açıklamalıymış
 • açıklamalıymışız
 • açıklamalıymışsınız
 • açıklamalıymışlar

EMIR

emir

 • açıkla
 • açıklasın
 • açıklaalım
 • açıklayın(ız)
 • açıklasınlar

ŞART

şart

 • açıklasam
 • açıklasan
 • açıklasa
 • açıklasak
 • açıklasanız
 • açıklasalar

şimdiki zamanın şartı

 • açıklıyorsam
 • açıklıyorsan
 • açıklıyorsa
 • açıklıyorsak
 • açıklıyorsanız
 • açıklıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • açıklarsam
 • açıklarsan
 • açıklarsa
 • açıklarsak
 • açıklarsanız
 • açıklarsalar

dili geçmişin şartı

 • açıkladıysam
 • açıkladıysan
 • açıkladıysa
 • açıkladıysak
 • açıkladıysanız
 • açıkladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • açıklamışsam
 • açıklamışsan
 • açıklamışsa
 • açıklamışsak
 • açıklamışsanız
 • açıklamışsalar

DILEK

dilek

 • açıklayayım
 • açıklayasın
 • açıklaya
 • açıklayalım
 • açıklayasınız
 • açıklayalar

dileğin hikayesi

 • açıklayaydım
 • açıklayaydın
 • açıklayaydı
 • açıklayaydık
 • açıklayaydınız
 • açıklayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • açıklayaymışım
 • açıklayaymışsın
 • açıklayaymış
 • açıklayaydılar
 • açıklayaymışsınız
 • açıklayaymışlar