TR.png çekmek

MASTAR

mastar

 • çekmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çekiyorum
 • çekiyorsun
 • çekiyor
 • çekiyoruz
 • çekiyorsunuz
 • çekiyorlar

geniş zaman

 • çekerim
 • çekersin
 • çeker
 • çekeriz
 • çekersiniz
 • çekerler
 

dili geçmiş zaman

 • çektim
 • çektin
 • çekti
 • çektik
 • çektiniz
 • çektiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • çekiyormuşum
 • çekiyormuşsun
 • çekiyormuş
 • çekiyormuşuz
 • çekiyormuşsunuz
 • çekiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çekermişim
 • çekermişsin
 • çekermiş
 • çekermişiz
 • çekermişsiniz
 • çekermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • çekiyordum
 • çekiyordun
 • çekiyordu
 • çekiyorduk
 • çekiyordunuz
 • çekiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çekmiştim
 • çekmiştin
 • çekmişti
 • çekmiştik
 • çekmişstiniz
 • çekmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çekmişmişim
 • çekmişmişsin
 • çekmişmiş
 • çekmişmisşiz
 • çekmişmişsiniz
 • çekmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çekmiş olacağım
 • çekmiş olacaksın
 • çekmiş olacak
 • çekmiş olacağız
 • çekmiş olacaksınız
 • çekmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çekseydim
 • çekseydin
 • çekseydi
 • çekseydik
 • çekseydiniz
 • çekseydiler
 

şartın rivayeti

 • çekseymişim
 • çekseymişsin
 • çekseymiş
 • çekseymişiz
 • çekseymişsiniz
 • çekseymişler

gelecek zaman

 • çekeceğim
 • çekeceksin
 • çekecek
 • çekeceğiz
 • çekeceksiniz
 • çekecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çekecektim
 • çekecektin
 • çekecekti
 • çekecektik
 • çekecektiniz
 • çekecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • çekecekmişim
 • çekecekmişsin
 • çekecekmiş
 • çekecekmişiz
 • çekecekmişsiniz
 • çekecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • çekeceksem
 • çekeceksen
 • çekecekse
 • çekeceksek
 • çekecekseniz
 • çekecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • çekmeliyim
 • çekmelisin
 • çekmeli(dir)
 • çekmeliyiz
 • çekmelisiniz
 • çekmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • çekmeliydim
 • çekmeliydin
 • çekmeliydi
 • çekmeliydik
 • çekmeliydiniz
 • çekmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • çekmeliymişim
 • çekmeliymişsin
 • çekmeliymiş
 • çekmeliymişiz
 • çekmeliymişsiniz
 • çekmeliymişler

EMIR

emir

 • çek
 • çeksin
 • çekelim
 • çekin(iz)
 • çeksinler

ŞART

şart

 • çeksem
 • çeksen
 • çekse
 • çeksek
 • çekseniz
 • çekseler

şimdiki zamanın şartı

 • çekiyorsam
 • çekiyorsan
 • çekiyorsa
 • çekiyorsak
 • çekiyorsaniz
 • çekiyolarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çekersem
 • çekersen
 • çekerse
 • çekersek
 • çekerseniz
 • çekerseler

dili geçmişin şartı

 • çektiysem
 • çektiysen
 • çektiyse
 • çektiysek
 • çektiyseniz
 • çektiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • çekmişsem
 • çekmişsen
 • çekmişse
 • çekmişsek
 • çekmişseniz
 • çekmişseler

DILEK

dilek

 • çekeyim
 • çekesin
 • çeke
 • çekelim
 • çekesiniz
 • çekeler

dileğin hikayesi

 • çekeydim
 • çekeydin
 • çekeydi
 • çekeydik
 • çekeydiniz
 • çekeydiler
 

dileğin rivayeti

 • çekeymişim
 • çekeymişsin
 • çekeymiş
 • çekeydiler
 • çekeymişsiniz
 • çekeymişler