CS.png centrovat

INFINITIV

 • centrovat

PŘÍČESTÍ

činné

 • centroval / centrovala / centrovalo / centrovali / centrovaly

trpné

 • centrován / centrována / centrováno / centrováni / centrovány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • centruji
 • centruješ
 • centrujete
 • centruje
 • centrujeme
 • centrujete
 • centrují

minulý

 • centroval / centrovala / centrovalo jsem
 • centroval / centrovala / centrovalo jsi
 • centroval / centrovala / centrovalo jste
 • centroval / centrovala / centrovalo
 • centrovali / centrovaly / centrovala jsme
 • centrovali / centrovaly / centrovala jste
 • centrovali / centrovaly / centrovala
 

budoucí

 • budu centrovat
 • budeš centrovat
 • budete centrovat
 • bude centrovat
 • budeme centrovat
 • budete centrovat
 • budou centrovat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • centroval / centrovala / centrovalo bych
 • centroval / centrovala / centrovalo bys
 • centroval / centrovala / centrovalo byste
 • centroval / centrovala / centrovalo by
 • centrovali / centrovaly / centrovala bychom
 • centrovali / centrovaly / centrovala byste
 • centrovali / centrovaly / centrovala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych centroval / centrovala / centrovalo
 • byl / byla / bylo bys centroval / centrovala / centrovalo
 • byl / byla / bylo byste centroval / centrovala / centrovalo
 • byl / byla / bylo by centroval / centrovala / centrovalo
 • byli / byly / byla bychom centrovali / centrovaly / centrovala
 • byli / byly / byla byste centrovali / centrovaly / centrovala
 • byli / byly / byla by centrovali / centrovaly / centrovala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • centruje
 • centrujíc
 • centrujíce

minulý

 • centrovav
 • centrovavši
 • centrovavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • centruj
 • centrujme
 • centrujte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • centrování