CS.png volat

INFINITIV

 • volat

PŘÍČESTÍ

činné

 • volal / volala / volalo / volali / volaly

trpné

 • volán / volána / voláno / voláni / volány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • volám
 • voláš
 • voláte
 • volá
 • voláme
 • voláte
 • volají

minulý

 • volal / volala / volalo jsem
 • volal / volala / volalo jsi
 • volal / volala / volalo jste
 • volal / volala / volalo
 • volali / volaly / volala jsme
 • volali / volaly / volala jste
 • volali / volaly / volala
 

budoucí

 • budu volat
 • budeš volat
 • budete volat
 • bude volat
 • budeme volat
 • budete volat
 • budou volat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • volal / volala / volalo bych
 • volal / volala / volalo bys
 • volal / volala / volalo byste
 • volal / volala / volalo by
 • volali / volaly / volala bychom
 • volali / volaly / volala byste
 • volali / volaly / volala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych volal / volala / volalo
 • byl / byla / bylo bys volal / volala / volalo
 • byl / byla / bylo byste volal / volala / volalo
 • byl / byla / bylo by volal / volala / volalo
 • byli / byly / byla bychom volali / volaly / volala
 • byli / byly / byla byste volali / volaly / volala
 • byli / byly / byla by volali / volaly / volala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • volaje
 • volajíc
 • volajíce

minulý

 • volav
 • volavši
 • volavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • volej
 • volejme
 • volejte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • volání