CS.png říci

INFINITIV

 • říci

PŘÍČESTÍ

činné

 • řekl / řekla / řeklo / řekli / řekly

trpné

 • řečen / řečena / řečeno / řečeni / řečeny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • řeknu
 • řekneš
 • řeknete
 • řekne
 • řekneme
 • řeknete
 • řeknou

minulý

 • řekl / řekla / řeklo jsem
 • řekl / řekla / řeklo jsi
 • řekl / řekla / řeklo jste
 • řekl / řekla / řeklo
 • řekli / řekly / řekla jsme
 • řekli / řekly / řekla jste
 • řekli / řekly / řekla
 

budoucí

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • řekl / řekla / řeklo bych
 • řekl / řekla / řeklo bys
 • řekl / řekla / řeklo byste
 • řekl / řekla / řeklo by
 • řekli / řekly / řekla bychom
 • řekli / řekly / řekla byste
 • řekli / řekly / řekla by

minulý

 • byl / byla / bylo bych řekl / řekla / řeklo
 • byl / byla / bylo bys řekl / řekla / řeklo
 • byl / byla / bylo byste řekl / řekla / řeklo
 • byl / byla / bylo by řekl / řekla / řeklo
 • byli / byly / byla bychom řekli / řekly / řekla
 • byli / byly / byla byste řekli / řekly / řekla
 • byli / byly / byla by řekli / řekly / řekla

PŘECHODNÍK

přítomný

 • řka
 • řkouc
 • řkouce

minulý

 • řeknuv
 • řeknuvši
 • řeknuvše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • řekni
 • řekneme
 • řeknete

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • řeknutí