CS.png učit

INFINITIV

 • učit

PŘÍČESTÍ

činné

 • učil / učila / učilo / učili / učily

trpné

 • učen / učena / učeno / učeni / učeny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • učím
 • učíš
 • učíte
 • učí
 • učíme
 • učíte
 • učíí

minulý

 • učil / učila / učilo jsem
 • učil / učila / učilo jsi
 • učil / učila / učilo jste
 • učil / učila / učilo
 • učili / učily / učila jsme
 • učili / učily / učila jste
 • učili / učily / učila
 

budoucí

 • budu učit
 • budeš učit
 • budete učit
 • bude učit
 • budeme učit
 • budete učit
 • budou učit

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • učil / učila / učilo bych
 • učil / učila / učilo bys
 • učil / učila / učilo byste
 • učil / učila / učilo by
 • učili / učily / učila bychom
 • učili / učily / učila byste
 • učili / učily / učila by

minulý

 • byl / byla / bylo bych učil / učila / učilo
 • byl / byla / bylo bys učil / učila / učilo
 • byl / byla / bylo byste učil / učila / učilo
 • byl / byla / bylo by učil / učila / učilo
 • byli / byly / byla bychom učili / učily / učila
 • byli / byly / byla byste učili / učily / učila
 • byli / byly / byla by učili / učily / učila

PŘECHODNÍK

přítomný

 • uče
 • učíc
 • učíce

minulý

 • učiv
 • učivši
 • učivše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • učme
 • učte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • učení