CS.png milovat

INFINITIV

 • milovat

PŘÍČESTÍ

činné

 • miloval / milovala / milovalo / milovali / milovaly

trpné

 • milován / milována / milováno / milováni / milovány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • miluji
 • miluješ
 • milujete
 • miluje
 • milujeme
 • milujete
 • milují

minulý

 • miloval / milovala / milovalo jsem
 • miloval / milovala / milovalo jsi
 • miloval / milovala / milovalo jste
 • miloval / milovala / milovalo
 • milovali / milovaly / milovala jsme
 • milovali / milovaly / milovala jste
 • milovali / milovaly / milovala
 

budoucí

 • budu milovat
 • budeš milovat
 • budete milovat
 • bude milovat
 • budeme milovat
 • budete milovat
 • budou milovat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • miloval / milovala / milovalo bych
 • miloval / milovala / milovalo bys
 • miloval / milovala / milovalo byste
 • miloval / milovala / milovalo by
 • milovali / milovaly / milovala bychom
 • milovali / milovaly / milovala byste
 • milovali / milovaly / milovala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych miloval / milovala / milovalo
 • byl / byla / bylo bys miloval / milovala / milovalo
 • byl / byla / bylo byste miloval / milovala / milovalo
 • byl / byla / bylo by miloval / milovala / milovalo
 • byli / byly / byla bychom milovali / milovaly / milovala
 • byli / byly / byla byste milovali / milovaly / milovala
 • byli / byly / byla by milovali / milovaly / milovala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • miluje
 • milujíc
 • milujíce

minulý

 • *
 • *
 • *

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • miluj
 • milujme
 • milujte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • milování