CS.png určovat

INFINITIV

 • určovat

PŘÍČESTÍ

činné

 • určoval / určovala / určovalo / určovali / určovaly

trpné

 • určován / určována / určováno / určováni / určovány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • určuji
 • určuješ
 • určujete
 • určuje
 • určujeme
 • určujete
 • určují

minulý

 • určoval / určovala / určovalo jsem
 • určoval / určovala / určovalo jsi
 • určoval / určovala / určovalo jste
 • určoval / určovala / určovalo
 • určovali / určovaly / určovala jsme
 • určovali / určovaly / určovala jste
 • určovali / určovaly / určovala
 

budoucí

 • budu určovat
 • budeš určovat
 • budete určovat
 • bude určovat
 • budeme určovat
 • budete určovat
 • budou určovat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • určoval / určovala / určovalo bych
 • určoval / určovala / určovalo bys
 • určoval / určovala / určovalo byste
 • určoval / určovala / určovalo by
 • určovali / určovaly / určovala bychom
 • určovali / určovaly / určovala byste
 • určovali / určovaly / určovala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych určoval / určovala / určovalo
 • byl / byla / bylo bys určoval / určovala / určovalo
 • byl / byla / bylo byste určoval / určovala / určovalo
 • byl / byla / bylo by určoval / určovala / určovalo
 • byli / byly / byla bychom určovali / určovaly / určovala
 • byli / byly / byla byste určovali / určovaly / určovala
 • byli / byly / byla by určovali / určovaly / určovala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • určuje
 • určujíc
 • určujíce

minulý

 • určovav
 • určovavši
 • určovavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • určuj
 • určujme
 • určujte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • určování