CS.png jezdit

INFINITIV

 • jezdit

PŘÍČESTÍ

činné

 • jezdil / jezdila / jezdilo / jezdili / jezdily

trpné

 • ježděn / ježděna / ježděno / ježděni / ježděny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jezdím
 • jezdíš
 • jezdíte
 • jezdí
 • jezdíme
 • jezdíte
 • jezdí

minulý

 • jezdil / jezdila / jezdilo jsem
 • jezdil / jezdila / jezdilo jsi
 • jezdil / jezdila / jezdilo jste
 • jezdil / jezdila / jezdilo
 • jezdili / jezdily / jezdila jsme
 • jezdili / jezdily / jezdila jste
 • jezdili / jezdily / jezdila
 

budoucí

 • budu jezdit
 • budeš jezdit
 • budete jezdit
 • bude jezdit
 • budeme jezdit
 • budete jezdit
 • budou jezdit

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jezdil / jezdila / jezdilo bych
 • jezdil / jezdila / jezdilo bys
 • jezdil / jezdila / jezdilo byste
 • jezdil / jezdila / jezdilo by
 • jezdili / jezdily / jezdila bychom
 • jezdili / jezdily / jezdila byste
 • jezdili / jezdily / jezdila by

minulý

 • byl / byla / bylo bych jezdil / jezdila / jezdilo
 • byl / byla / bylo bys jezdil / jezdila / jezdilo
 • byl / byla / bylo byste jezdil / jezdila / jezdilo
 • byl / byla / bylo by jezdil / jezdila / jezdilo
 • byli / byly / byla bychom jezdili / jezdily / jezdila
 • byli / byly / byla byste jezdili / jezdily / jezdila
 • byli / byly / byla by jezdili / jezdily / jezdila

PŘECHODNÍK

přítomný

 • jezdě
 • jezdíc
 • jezdíce

minulý

 • jezdiv
 • jezdivši
 • jezdivše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • jezdi
 • jezděme
 • jezděte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • ježdění