CS.png lovit

INFINITIV

 • lovit

PŘÍČESTÍ

činné

 • lovil / lovila / lovilo / lovili / lovily

trpné

 • loven / lovena / loveno / loveni / loveny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • lovím
 • lovíš
 • lovíte
 • loví
 • lovíme
 • lovíte
 • loví

minulý

 • lovil / lovila / lovilo jsem
 • lovil / lovila / lovilo jsi
 • lovil / lovila / lovilo jste
 • lovil / lovila / lovilo
 • lovili / lovily / lovila jsme
 • lovili / lovily / lovila jste
 • lovili / lovily / lovila
 

budoucí

 • budu lovit
 • budeš lovit
 • budete lovit
 • bude lovit
 • budeme lovit
 • budete lovit
 • budou lovit

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • lovil / lovila / lovilo bych
 • lovil / lovila / lovilo bys
 • lovil / lovila / lovilo byste
 • lovil / lovila / lovilo by
 • lovili / lovily / lovila bychom
 • lovili / lovily / lovila byste
 • lovili / lovily / lovila by

minulý

 • byl / byla / bylo bych lovil / lovila / lovilo
 • byl / byla / bylo bys lovil / lovila / lovilo
 • byl / byla / bylo byste lovil / lovila / lovilo
 • byl / byla / bylo by lovil / lovila / lovilo
 • byli / byly / byla bychom lovili / lovily / lovila
 • byli / byly / byla byste lovili / lovily / lovila
 • byli / byly / byla by lovili / lovily / lovila

PŘECHODNÍK

přítomný

 • lově
 • lovíc
 • lovíce

minulý

 • loviv
 • lovivši
 • lovivše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • lov
 • lovme
 • lovte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • lovení