CS.png jíst

INFINITIV

 • jíst

PŘÍČESTÍ

činné

 • jedl / jedla / jedlo / jedli / jedly

trpné

 • jeden / jedena / jedeno / jedeni / jedeny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jím
 • jíš
 • jíte
 • jíme
 • jíte
 • jedí

minulý

 • jedl / jedla / jedlo jsem
 • jedl / jedla / jedlo jsi
 • jedl / jedla / jedlo jste
 • jedl / jedla / jedlo
 • jedli / jedly / jedla jsme
 • jedli / jedly / jedla jste
 • jedli / jedly / jedla
 

budoucí

 • budu jíst
 • budeš jíst
 • budete jíst
 • bude jíst
 • budeme jíst
 • budete jíst
 • budou jíst

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jedl / jedla / jedlo bych
 • jedl / jedla / jedlo bys
 • jedl / jedla / jedlo byste
 • jedl / jedla / jedlo by
 • jedli / jedly / jedla bychom
 • jedli / jedly / jedla byste
 • jedli / jedly / jedla by

minulý

 • byl / byla / bylo bych jedl / jedla / jedlo
 • byl / byla / bylo bys jedl / jedla / jedlo
 • byl / byla / bylo byste jedl / jedla / jedlo
 • byl / byla / bylo by jedl / jedla / jedlo
 • byli / byly / byla bychom jedli / jedly / jedla
 • byli / byly / byla byste jedli / jedly / jedla
 • byli / byly / byla by jedli / jedly / jedla

PŘECHODNÍK

přítomný

 • jeda
 • jedíc
 • jedíce

minulý

 • jed
 • jedši
 • jedše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • jez
 • jezme
 • jezte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • jedení