CS.png běhat

INFINITIV

 • běhat

PŘÍČESTÍ

činné

 • běhal / běhala / běhalo / běhali / běhaly

trpné

 • běhán / běhána / běháno / běháni / běhány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • běhám
 • běháš
 • běháte
 • běhá
 • běháme
 • běháte
 • běhají

minulý

 • běhal / běhala / běhalo jsem
 • běhal / běhala / běhalo jsi
 • běhal / běhala / běhalo jste
 • běhal / běhala / běhalo
 • běhali / běhaly / běhala jsme
 • běhali / běhaly / běhala jste
 • běhali / běhaly / běhala
 

budoucí

 • budu běhat
 • budeš běhat
 • budete běhat
 • bude běhat
 • budeme běhat
 • budete běhat
 • budou běhat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • běhal / běhala / běhalo bych
 • běhal / běhala / běhalo bys
 • běhal / běhala / běhalo byste
 • běhal / běhala / běhalo by
 • běhali / běhaly / běhala bychom
 • běhali / běhaly / běhala byste
 • běhali / běhaly / běhala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych běhal / běhala / běhalo
 • byl / byla / bylo bys běhal / běhala / běhalo
 • byl / byla / bylo byste běhal / běhala / běhalo
 • byl / byla / bylo by běhal / běhala / běhalo
 • byli / byly / byla bychom běhali / běhaly / běhala
 • byli / byly / byla byste běhali / běhaly / běhala
 • byli / byly / byla by běhali / běhaly / běhala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • běhaje
 • běhajíc
 • běhajíce

minulý

 • běhav
 • běhavši
 • běhavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • běhej
 • běhejme
 • běhejte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • běhání