CS.png získat

INFINITIV

 • získat

PŘÍČESTÍ

činné

 • získal / získala / získalo / získali / získaly

trpné

 • získat / získata / získato / získati / získaty

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • získám
 • získáš
 • získáte
 • získá
 • získáme
 • získáte
 • získají

minulý

 • získal / získala / získalo jsem
 • získal / získala / získalo jsi
 • získal / získala / získalo jste
 • získal / získala / získalo
 • získali / získaly / získala jsme
 • získali / získaly / získala jste
 • získali / získaly / získala
 

budoucí

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • získal / získala / získalo bych
 • získal / získala / získalo bys
 • získal / získala / získalo byste
 • získal / získala / získalo by
 • získali / získaly / získala bychom
 • získali / získaly / získala byste
 • získali / získaly / získala by

minulý

 • byl / byla / bylo bych získal / získala / získalo
 • byl / byla / bylo bys získal / získala / získalo
 • byl / byla / bylo byste získal / získala / získalo
 • byl / byla / bylo by získal / získala / získalo
 • byli / byly / byla bychom získali / získaly / získala
 • byli / byly / byla byste získali / získaly / získala
 • byli / byly / byla by získali / získaly / získala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • získaje
 • získajíc
 • získajíce

minulý

 • získav
 • získavši
 • získavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • získej
 • získejme
 • získejte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • získání