CS.png jít

INFINITIV

 • jít

PŘÍČESTÍ

činné

 • šel/šla/šlo/šli/šly

trpné

 • jit/jita/jito/jiti/jity

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jdu
 • jdeš
 • jdete
 • jde
 • jdeme
 • jdete
 • jdou

minulý

 • šel/šla/šlo jsem
 • šel/šla/šlo jsi
 • šel/šla/šlo jste
 • šel/šla/šlo
 • šli/šly/šla jsme
 • šli/šly/šla jste
 • šli/šly/šla
 

budoucí

 • půjdu
 • půjdeš
 • půjdete
 • půjde
 • půjdeme
 • půjdete
 • půjdou

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • šel/šla/šlo bych
 • šel/šla/šlo bys
 • šel/šla/šlo byste
 • šel/šla/šlo by
 • šli/šly/šla bychom
 • šli/šly/šla byste
 • šli/šly/šla by

minulý

 • byl/byla/bylo bych šel/šla/šlo
 • byl/byla/bylo bys šel/šla/šlo
 • byl/byla/bylo byste šel/šla/šlo
 • byl/byla/bylo by šel/šla/šlo
 • byli/byly/byla bychom šli/šly/šla
 • byli/byly/byla byste šli/šly/šla
 • byli/byly/byla by šli/šly/šla

PŘECHODNÍK

přítomný

 • jda
 • jdouc
 • jdouce

minulý

 • šed
 • šedši
 • šedše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • jdi
 • jděme
 • jděte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • jití