CS.png být

INFINITIV

 • být

PŘÍČESTÍ

činné

 • byl/byla/bylo/byli/byly

trpné

 • *

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • jsem
 • jsi
 • jste
 • je
 • jsme
 • jste
 • jsou

minulý

 • byl/byla/bylo jsem
 • byl/byla/bylo jsi
 • byl/byla/bylo jste
 • byl/byla/bylo
 • byli/byly/byla jsme
 • byli/byly/byla jste
 • byli/byly/byla
 

budoucí

 • budu
 • budeš
 • budete
 • bude
 • budeme
 • budete
 • budou

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • byl/byla/bylo bych
 • byl/byla/bylo bys
 • byl/byla/bylo byste
 • byl/byla/bylo by
 • byli/byly/byla bychom
 • byli/byly/byla byste
 • byli/byly/byla by

minulý

 • byl/byla/bylo bych býval/bývala/bývalo
 • byl/byla/bylo bys býval/bývala/bývalo
 • byl/byla/bylo byste býval/bývala/bývalo
 • byl/byla/bylo by býval/bývala/bývalo
 • byli/byly/byla bychom bývali/bývaly/bývala
 • byli/byly/byla byste bývali/bývaly/bývala
 • byli/byly/byla by bývali/bývaly/bývala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • jsa
 • jsouc
 • jsouce

minulý

 • byv
 • byvši
 • byvše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • buď
 • buďme
 • buďte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • bytí