CS.png prosit

INFINITIV

 • prosit

PŘÍČESTÍ

činné

 • prosil/prosila/prosilo/prosili/prosily

trpné

 • prošen/prošena/prošeno/prošeni/prošeny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • prosím
 • prosíš
 • prosíte
 • prosí
 • prosíme
 • prosíte
 • prosí

minulý

 • prosil/prosila/prosilo jsem
 • prosil/prosila/prosilo jsi
 • prosil/prosila/prosilo jste
 • prosil/prosila/prosilo
 • prosili/prosily/prosila jsme
 • prosili/prosily/prosila jste
 • prosili/prosily/prosila
 

budoucí

 • budu prosit
 • budeš prosit
 • budete prosit
 • bude prosit
 • budeme prosit
 • budete prosit
 • budou prosit

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • prosil/prosila/prosilo bych
 • prosil/prosila/prosilo bys
 • prosil/prosila/prosilo byste
 • prosil/prosila/prosilo by
 • prosili/prosily/prosila bychom
 • prosili/prosily/prosila byste
 • prosili/prosily/prosila by

minulý

 • byl/byla/bylo bych prosil/prosila/prosilo
 • byl/byla/bylo bys prosil/prosila/prosilo
 • byl/byla/bylo byste prosil/prosila/prosilo
 • byl/byla/bylo by prosil/prosila/prosilo by
 • byli/byly/byla bychom prosili/prosily/prosila
 • byli/byly/byla byste prosili/prosily/prosila
 • byli/byly/byla by prosili/prosily/prosila

PŘECHODNÍK

přítomný

 • prose
 • prosíc
 • prosíce

minulý

 • prosiv
 • prosivši
 • prosivše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • pros
 • prosme
 • proste

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • prošení