CS.png kupovat

INFINITIV

 • kupovat

PŘÍČESTÍ

činné

 • kupoval/kupovala/kupovalo/kupovali/kupovaly

trpné

 • kupován/kupována/kupováno/kupováni/kupovány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • kupuji
 • kupuješ
 • kupujete
 • kupuje
 • kupujeme
 • kupujete
 • kupují

minulý

 • kupoval/kupovala/kupovalo jsem
 • kupoval/kupovala/kupovalo jsi
 • kupoval/kupovala/kupovalo jste
 • kupoval/kupovala/kupovalo
 • kupovali/kupovaly/kupovala jsme
 • kupovali/kupovaly/kupovala jste
 • kupovali/kupovaly/kupovala
 

budoucí

 • budu kupovat
 • budeš kupovat
 • budete kupovat
 • bude kupovat
 • budeme kupovat
 • budete kupovat
 • budou kupovat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • kupoval/kupovala/kupovalo bych
 • kupoval/kupovala/kupovalo bys
 • kupoval/kupovala/kupovalo byste
 • kupoval/kupovala/kupovalo by
 • kupovali/kupovaly/kupovala bychom
 • kupovali/kupovaly/kupovala byste
 • kupovali/kupovaly/kupovala by

minulý

 • byl/byla/bylo bych kupoval/kupovala/kupovalo
 • byl/byla/bylo bys kupoval/kupovala/kupovalo
 • byl/byla/bylo byste kupoval/kupovala/kupovalo
 • byl/byla/bylo by kupoval/kupovala/kupovalo
 • byli/byly/byla bychom kupovali/kupovaly/kupovala
 • byli/byly/byla byste kupovali/kupovaly/kupovala
 • byli/byly/byla by kupovali/kupovaly/kupovala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • kupuje
 • kupujíc
 • kupujíce

minulý

 • kupovav
 • kupovavši
 • kupovavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • kupuj
 • kupujme
 • kupujte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • kupování