CS.png krýt

INFINITIV

 • krýt

PŘÍČESTÍ

činné

 • kryl/kryla/krylo/kryli/kryly

trpné

 • kryt/kryta/kryto/kryti/kryty

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • kryji
 • kryješ
 • kryjete
 • kryje
 • kryjeme
 • kryjete
 • kryjí

minulý

 • kryl/kryla/krylo jsem
 • kryl/kryla/krylo jsi
 • kryl/kryla/krylo jste
 • kryl/kryla/krylo
 • kryli/kryly/kryla jsme
 • kryli/kryly/kryla jste
 • kryli/kryly/kryla
 

budoucí

 • budu krýt
 • budeš krýt
 • budete krýt
 • bude krýt
 • budeme krýt
 • budete krýt
 • budou krýt

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • kryl/kryla/krylo bych
 • kryl/kryla/krylo bys
 • kryl/kryla/krylo byste
 • kryl/kryla/krylo by
 • kryli/kryly/kryla bychom
 • kryli/kryly/kryla byste
 • kryli/kryly/kryla by

minulý

 • byl/byla/bylo bych kryl/kryla/krylo
 • byl/byla/bylo bys kryl/kryla/krylo
 • byl/byla/bylo byste kryl/kryla/krylo
 • byl/byla/bylo by kryl/kryla/krylo
 • byli/byly/byla bychom kryli/kryly/kryla
 • byli/byly/byla byste kryli/kryly/kryla
 • byli/byly/byla by kryli/kryly/kryla

PŘECHODNÍK

přítomný

 • kryje
 • kryjíc
 • kryjíce

minulý

 • kryv
 • kryvši
 • kryvše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • kryj
 • kryjme
 • kryjte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • krytí