CS.png minout

INFINITIV

 • minout

PŘÍČESTÍ

činné

 • minul/minula/minulo/minuli/minuly

trpné

 • minut/minuta/minuto/minuti/minuty

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • minu
 • mineš
 • minete
 • mine
 • mineme
 • minete
 • minou

minulý

 • minul/minula/minulo jsem
 • minul/minula/minulo jsi
 • minul/minula/minulo jste
 • minul/minula/minulo
 • minuli/minuly/minula jsme
 • minuli/minuly/minula jste
 • minuli/minuly/minula
 

budoucí

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • minul/minula/minulo bych
 • minul/minula/minulo bys
 • minul/minula/minulo byste
 • minul/minula/minulo by
 • minuli/minuly/minula bychom
 • minuli/minuly/minula byste
 • minuli/minuly/minula by

minulý

 • byl/byla/bylo bych minul/minula/minulo
 • byl/byla/bylo bys minul/minula/minulo
 • byl/byla/bylo byste minul/minula/minulo
 • byl/byla/bylo by minul/minula/minulo
 • byli/byly/byla bychom minuli/minuly/minula
 • byli/byly/byla byste minuli/minuly/minula
 • byli/byly/byla by minuli/minuly/minula

PŘECHODNÍK

přítomný

 • mina
 • minouc
 • minouce

minulý

 • minuv
 • minuvši
 • minuvše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • miň
 • miňme
 • miňte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • minutí