CS.png brát

INFINITIV

 • brát

PŘÍČESTÍ

činné

 • bral/brala/bralo/brali/braly

trpné

 • brán/brána/bráno/bráni/brány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • beru
 • bereš
 • berete
 • bere
 • bereme
 • berete
 • berou

minulý

 • bral/brala/bralo jsem
 • bral/brala/bralo jsi
 • bral/brala/bralo jste
 • bral/brala/bralo
 • brali/braly/brala jsme
 • brali/braly/brala jste
 • brali/braly/brala
 

budoucí

 • budu brát
 • budeš brát
 • budete brát
 • bude brát
 • budeme brát
 • budete brát
 • budou brát

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • bral/brala/bralo bych
 • bral/brala/bralo bys
 • bral/brala/bralo byste
 • bral/brala/bralo by
 • brali/braly/brala bychom
 • brali/braly/brala byste
 • *

minulý

 • byl/byla/bylo bych bral/brala/bralo
 • byl/byla/bylo bys bral/brala/bralo
 • byl/byla/bylo byste bral/brala/bralo
 • byl/byla/bylo by bral/brala/bralo
 • byli/byly/byla bychom brali/braly/brala
 • byli/byly/byla byste brali/braly/brala
 • byli/byly/byla by brali/braly/brala

PŘECHODNÍK

přítomný

 • bera
 • berouc
 • berouce

minulý

 • brav
 • bravši
 • bravše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • ber
 • berme
 • berte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • brání