CS.png nést

INFINITIV

 • nést

PŘÍČESTÍ

činné

 • nesl/nesla/neslo/nesli/nesly

trpné

 • nesen/nesena/neseno/neseni/neseny

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • nesu
 • neseš
 • nesete
 • nese
 • neseme
 • nesete
 • nesou

minulý

 • nesl/nesla/neslo jsem
 • nesl/nesla/neslo jsi
 • nesl/nesla/neslo jste
 • nesl/nesla/neslo
 • nesli/nesly/nesla jsme
 • nesli/nesly/nesla jste
 • nesli/nesly/nesla
 

budoucí

 • ponesu
 • poneseš
 • ponesete
 • ponese
 • poneseme
 • ponesete
 • ponesou

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

 • nesl/nesla/neslo bych
 • nesl/nesla/neslo bys
 • nesl/nesla/neslo byste
 • nesl/nesla/neslo by
 • nesli/nesly/nesla bychom
 • nesli/nesly/nesla byste
 • nesli/nesly/nesla by

minulý

 • byl/byla/bylo bych nesl/nesla/neslo
 • byl/byla/bylo bys nesl/nesla/neslo
 • byl/byla/bylo byste nesl/nesla/neslo
 • byl/byla/bylo by nesl/nesla/neslo
 • byli/byly/byla bychom nesli/nesly/nesla
 • byli/byly/byla byste nesli/nesly/nesla
 • byli/byly/byla by nesli/nesly/nesla

PŘECHODNÍK

přítomný

 • nesa
 • nesouc
 • nesouce

minulý

 • nes
 • nesši
 • nesše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

 • nes
 • nesme
 • neste

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

 • nesení