SK.png chystať

NEURČITOK

 

 • chystať

PRECHODNÍK

 

 • chystajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chystajúci
 • chystajúca
 • chystajúce
 • chystajúci
 • chystajúce
 • chystajúce

Minulé Činné

 • chystavší
 • chystavšia
 • chystavšie
 • chystavší
 • chystavšie
 • chystavšie
 

Minulé Trpné

 • chystaný
 • chystaná
 • chystané
 • chystaní
 • chystané
 • chystané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chystám
 • chystáš
 • chystá
 • chystáme
 • chystáte
 • chystajú

Budúci Čas

 • budem chystať
 • budeš chystať
 • bude chystať
 • budeme chystať
 • budete chystať
 • budú chystať
 

Minulý Čas

 • chystal/a/o som
 • chystal/a/o si
 • chystal/a/o
 • chystali sme
 • chystali ste
 • chystali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chystal/a/o by som
 • chystal/a/o by si
 • chystal/a/o by
 • chystali by sme
 • chystali by ste
 • chystali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som chystal/a/o
 • bol/a/o by si chystal/a/o
 • bol/a/o by chystal/a/o
 • boli by sme chystali
 • boli by ste chystali
 • boli by chystali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chystaj!
 • nech chystá!
 • chystajme!
 • chystajte!
 • nech chystajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chystanie