SK.png kombinovať

NEURČITOK

 

 • kombinovať

PRECHODNÍK

 

 • kombinujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kombinujúci
 • kombinujúca
 • kombinujúce
 • kombinujúci
 • kombinujúce
 • kombinujúce

Minulé Činné

 • kombinovavší
 • kombinovavšia
 • kombinovavšie
 • kombinovavší
 • kombinovavšie
 • kombinovavšie
 

Minulé Trpné

 • kombinovaný
 • kombinovaná
 • kombinované
 • kombinovaní
 • kombinované
 • kombinované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kombinujem
 • kombinuješ
 • kombinuje
 • kombinujeme
 • kombinujete
 • kombinujú

Budúci Čas

 • budem kombinovať
 • budeš kombinovať
 • bude kombinovať
 • budeme kombinovať
 • budete kombinovať
 • budú kombinovať
 

Minulý Čas

 • kombinoval/a/o som
 • kombinoval/a/o si
 • kombinoval/a/o
 • kombinovali sme
 • kombinovali ste
 • kombinovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kombinoval/a/o by som
 • kombinoval/a/o by si
 • kombinoval/a/o by
 • kombinovali by sme
 • kombinovali by ste
 • kombinovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kombinoval/a/o
 • bol/a/o by si kombinoval/a/o
 • bol/a/o by kombinoval/a/o
 • boli by sme kombinovali
 • boli by ste kombinovali
 • boli by kombinovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kombinuj!
 • nech kombinuje!
 • kombinujme!
 • kombinujte!
 • nech kombinujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kombinovanie