SK.png agitovať

NEURČITOK

 

 • agitovať

PRECHODNÍK

 

 • agitujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • agitujúci
 • agitujúca
 • agitujúce
 • agitujúci
 • agitujúce
 • agitujúce

Minulé Činné

 • agitovavší
 • agitovavšia
 • agitovavšie
 • agitovavší
 • agitovavšie
 • agitovavšie
 

Minulé Trpné

 • agitovaný
 • agitovaná
 • agitované
 • agitovaní
 • agitované
 • agitované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • agitujem
 • agituješ
 • agituje
 • agitujeme
 • agitujete
 • agitujú

Budúci Čas

 • budem agitovať
 • budeš agitovať
 • bude agitovať
 • budeme agitovať
 • budete agitovať
 • budú agitovať
 

Minulý Čas

 • agitoval/a/o som
 • agitoval/a/o si
 • agitoval/a/o
 • agitovali sme
 • agitovali ste
 • agitovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • agitoval/a/o by som
 • agitoval/a/o by si
 • agitoval/a/o by
 • agitovali by sme
 • agitovali by ste
 • agitovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som agitoval/a/o
 • bol/a/o by si agitoval/a/o
 • bol/a/o by agitoval/a/o
 • boli by sme agitovali
 • boli by ste agitovali
 • boli by agitovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • agituj!
 • nech agituje!
 • agitujme!
 • agitujte!
 • nech agitujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • agitovanie