SK.png žiť

NEURČITOK

 

 • žiť

PRECHODNÍK

 

 • žijúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • žijúci
 • žijúca
 • žijúce
 • žijúci
 • žijúce
 • žijúce

Minulé Činné

 • živší
 • živšia
 • živšie
 • živší
 • živšie
 • živšie
 

Minulé Trpné

 • žitý
 • žitá
 • žité
 • žití
 • žité
 • žité

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • žijem
 • žiješ
 • žije
 • žijeme
 • žijete
 • žijú

Budúci Čas

 • budem žiť
 • budeš žiť
 • bude žiť
 • budeme žiť
 • budete žiť
 • budú žiť
 

Minulý Čas

 • žil/a/o som
 • žil/a/o si
 • žil/a/o
 • žili sme
 • žili ste
 • žili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • žil/a/o by som
 • žil/a/o by si
 • žil/a/o by
 • žili by sme
 • žili by ste
 • žili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som žil/a/o
 • bol/a/o by si žil/a/o
 • bol/a/o by žil/a/o
 • boli by sme žili
 • boli by ste žili
 • boli by žili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ži!
 • nech žije!
 • žime!
 • žite!
 • nech žijú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • žitie