SK.png klesnúť

NEURČITOK

 

 • klesnúť

PRECHODNÍK

 

 • klesnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • klesnúci
 • klesnúca
 • klesnúce
 • klesnúci
 • klesnúce
 • klesnúce

Minulé Činné

 • klesnúvší
 • klesnúvšia
 • klesnúvšie
 • klesnúvší
 • klesnúvšie
 • klesnúvšie
 

Minulé Trpné

 • klesnutý
 • klesnutá
 • klesnuté
 • klesnutí
 • klesnuté
 • klesnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klesnem
 • klesneš
 • klesne
 • klesneme
 • klesnete
 • klesnú

Budúci Čas

 • klesnem
 • klesneš
 • klesne
 • klesneme
 • klesnete
 • klesnú
 

Minulý Čas

 • kles-ol/la/lo som
 • kles-ol/la/lo si
 • kles-ol/la/lo
 • klesli sme
 • klesli ste
 • klesli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kles-ol/la/lo by som
 • kles-ol/la/lo by si
 • kles-ol/la/lo by
 • klesnli by sme
 • klesli by ste
 • klesli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kles-ol/la/lo
 • bol/a/o by si kles-ol/la/lo
 • bol/a/o by kles-ol/la/lo
 • boli by sme klesli
 • boli by ste klesli
 • boli by klesli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • klesni!
 • nech klesne!
 • klesnime!
 • klesnite!
 • nech klesnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • klesnutie