SK.png hostiť

NEURČITOK

 

 • hostiť

PRECHODNÍK

 

 • hostiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • hostiaci
 • hostiaca
 • hostiace
 • hostiaci
 • hostiace
 • hostiace

Minulé Činné

 • hostivší
 • hostivšia
 • hostivšie
 • hostivší
 • hostivšie
 • hostivšie
 

Minulé Trpné

 • hostený
 • hostená
 • hostené
 • hostení
 • hostené
 • hostené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hostím
 • hostíš
 • hostí
 • hostíme
 • hostíte
 • hostia

Budúci Čas

 • budem hostiť
 • budeš hostiť
 • bude hostiť
 • budeme hostiť
 • budete hostiť
 • budú hostiť
 

Minulý Čas

 • hostil/a/o som
 • hostil/a/o si
 • hostil/a/o
 • hostili sme
 • hostili ste
 • hostili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hostil/a/o by som
 • hostil/a/o by si
 • hostil/a/o by
 • hostili by sme
 • hostili by ste
 • hostili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som hostil/a/o
 • bol/a/o by si hostil/a/o
 • bol/a/o by hostil/a/o
 • boli by sme hostili
 • boli by ste hostili
 • boli by hostili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • hosť!
 • nech hostí!
 • hosťme!
 • hosťte!
 • nech hostia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • hostenie