SK.png kotviť

NEURČITOK

 

 • kotviť

PRECHODNÍK

 

 • kotviac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kotviaci
 • kotviaca
 • kotviace
 • kotviaci
 • kotviace
 • kotviace

Minulé Činné

 • kotvivší
 • kotvivšia
 • kotvivšie
 • kotvivší
 • kotvivšie
 • kotvivšie
 

Minulé Trpné

 • kotvený
 • kotvená
 • kotvené
 • kotvení
 • kotvené
 • kotvené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kotvím
 • kotvíš
 • kotví
 • kotvíme
 • kotvíte
 • kotvia

Budúci Čas

 • budem kotviť
 • budeš kotviť
 • bude kotviť
 • budeme kotviť
 • budete kotviť
 • budú kotviť
 

Minulý Čas

 • kotvil/a/o som
 • kotvil/a/o si
 • kotvil/a/o
 • kotvili sme
 • kotvili ste
 • kotvili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kotvil/a/o by som
 • kotvil/a/o by si
 • kotvil/a/o by
 • kotvili by sme
 • kotvili by ste
 • kotvili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kotvil/a/o
 • bol/a/o by si kotvil/a/o
 • bol/a/o by kotvil/a/o
 • boli by sme kotvili
 • boli by ste kotvili
 • boli by kotvili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kotvi!
 • nech kotví!
 • kotvime!
 • kotvite!
 • nech kotvia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kotvenie