SK.png kopať

NEURČITOK

 

 • kopať

PRECHODNÍK

 

 • kopúc/kopajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kopúci/kopajúci
 • kopúca/kopajúca
 • kopúce/kopajúce
 • kopúci/kopajúci
 • kopúce/kopajúce
 • kopúce/kopajúce

Minulé Činné

 • kopavší
 • kopavšia
 • kopavšie
 • kopavší
 • kopavšie
 • kopavšie
 

Minulé Trpné

 • kopaný
 • kopaná
 • kopané
 • kopaní
 • kopané
 • kopané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kopem
 • kopeš
 • kope
 • kopeme
 • kopete
 • kopú

Budúci Čas

 • budem kopať
 • budeš kopať
 • bude kopať
 • budeme kopať
 • budete kopať
 • budú kopať
 

Minulý Čas

 • kopal/a/o som
 • kopal/a/o si
 • kopal/a/o
 • kopali sme
 • kopali ste
 • kopali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kopal/a/o by som
 • kopal/a/o by si
 • kopal/a/o by
 • kopali by sme
 • kopali by ste
 • kopali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kopal/a/o
 • bol/a/o by si kopal/a/o
 • bol/a/o by kopal/a/o
 • boli by sme kopali
 • boli by ste kopali
 • boli by kopali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kop!
 • nech kope!
 • kopme!
 • kopte!
 • nech kopú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kopanie