SK.png končiť

NEURČITOK

 

 • končiť

PRECHODNÍK

 

 • končiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • končiaci
 • končiaca
 • končiace
 • končiaci
 • končiace
 • končiace

Minulé Činné

 • končivší
 • končivšia
 • končivšie
 • končivší
 • končivšie
 • končivšie
 

Minulé Trpné

 • končený
 • končená
 • končené
 • končení
 • končené
 • končené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • končím
 • končíš
 • končí
 • končíme
 • končíte
 • končia

Budúci Čas

 • budem končiť
 • budeš končiť
 • bude končiť
 • budeme končiť
 • budete končiť
 • budú končiť
 

Minulý Čas

 • končil/a/o som
 • končil/a/o si
 • končil/a/o
 • končili sme
 • končili ste
 • končili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • končil/a/o by som
 • končil/a/o by si
 • končil/a/o by
 • končili by sme
 • končili by ste
 • končili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som končil/a/o
 • bol/a/o by si končil/a/o
 • bol/a/o by končil/a/o
 • boli by sme končili
 • boli by ste končili
 • boli by končili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • konč!
 • nech končí!
 • končme!
 • končte!
 • nech končia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • končenie