SK.png kmitať

NEURČITOK

 

 • kmitať

PRECHODNÍK

 

 • kmitajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kmitajúci
 • kmitajúca
 • kmitajúce
 • kmitajúci
 • kmitajúce
 • kmitajúce

Minulé Činné

 • kmitavší
 • kmitavšia
 • kmitavšie
 • kmitavší
 • kmitavšie
 • kmitavšie
 

Minulé Trpné

 • kmitaný
 • kmitaná
 • kmitané
 • kmitaní
 • kmitané
 • kmitané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kmitám
 • kmitáš
 • kmitá
 • kmitáme
 • kmitáte
 • kmitajú

Budúci Čas

 • budem kmitať
 • budeš kmitať
 • bude kmitať
 • budeme kmitať
 • budete kmitať
 • budú kmitať
 

Minulý Čas

 • kmital/a/o som
 • kmital/a/o si
 • kmital/a/o
 • kmitali sme
 • kmitali ste
 • kmitali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kmital/a/o by som
 • kmital/a/o by si
 • kmital/a/o by
 • kmitali by sme
 • kmitali by ste
 • kmitali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kmital/a/o
 • bol/a/o by si kmital/a/o
 • bol/a/o by kmital/a/o
 • boli by sme kmitali
 • boli by ste kmitali
 • boli by kmitali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kmitaj!
 • nech kmitá!
 • kmitajme!
 • kmitajte!
 • nech kmitajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kmitanie