SK.png klopať

NEURČITOK

 

 • klopať

PRECHODNÍK

 

 • klopúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • klopúci
 • klopúca
 • klopúce
 • klopúci
 • klopúce
 • klopúce

Minulé Činné

 • klopavší
 • klopavšia
 • klopavšie
 • klopavší
 • klopavšie
 • klopavšie
 

Minulé Trpné

 • klopaný
 • klopaná
 • klopané
 • klopaní
 • klopané
 • klopané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klopem
 • klopeš
 • klope
 • klopeme
 • klopete
 • klopú

Budúci Čas

 • budem klopať
 • budeš klopať
 • bude klopať
 • budeme klopať
 • budete klopať
 • budú klopať
 

Minulý Čas

 • klopal/a/o som
 • klopal/a/o si
 • klopal/a/o
 • klopali sme
 • klopali ste
 • klopali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klopal/a/o by som
 • klopal/a/o by si
 • klopal/a/o by
 • klopali by sme
 • klopali by ste
 • klopali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som klopal/a/o
 • bol/a/o by si klopal/a/o
 • bol/a/o by klopal/a/o
 • boli by sme klopali
 • boli by ste klopali
 • boli by klopali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • klop!
 • nech klope!
 • klopme!
 • klopte!
 • nech klopú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • klopanie