SK.png klíčiť

NEURČITOK

 

 • klíčiť

PRECHODNÍK

 

 • klíčiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • klíčiaci
 • klíčiaca
 • klíčiace
 • klíčiaci
 • klíčiace
 • klíčiace

Minulé Činné

 • klíčivší
 • klíčivšia
 • klíčivšie
 • klíčivší
 • klíčivšie
 • klíčivšie
 

Minulé Trpné

 • klíčený
 • klíčená
 • klíčené
 • klíčení
 • klíčené
 • klíčené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klíčim
 • klíčiš
 • klíči
 • klíčime
 • klíčite
 • klíčia

Budúci Čas

 • budem klíčiť
 • budeš klíčiť
 • bude klíčiť
 • budeme klíčiť
 • budete klíčiť
 • budú klíčiť
 

Minulý Čas

 • klíčil/a/o som
 • klíčil/a/o si
 • klíčil/a/o
 • klíčili sme
 • klíčili ste
 • klíčili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klíčil/a/o by som
 • klíčil/a/o by si
 • klíčil/a/o by
 • klíčili by sme
 • klíčili by ste
 • klíčili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som klíčil/a/o
 • bol/a/o by si klíčil/a/o
 • bol/a/o by klíčil/a/o
 • boli by sme klíčili
 • boli by ste klíčili
 • boli by klíčili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • klíč!
 • nech klíči!
 • klíčme!
 • klíčte!
 • nech klíčia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • klíčenie