SK.png kliať

NEURČITOK

 

 • kliať

PRECHODNÍK

 

 • k¾ajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • k¾ajúci
 • k¾ajúca
 • k¾ajúce
 • k¾ajúci
 • k¾ajúce
 • k¾ajúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • kliaty
 • kliata
 • kliate
 • kliati
 • kliate
 • kliate

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • k¾ajem
 • k¾aješ
 • k¾aje
 • k¾ajeme
 • k¾ajete
 • k¾ajú

Budúci Čas

 • budem kliať
 • budeš kliať
 • bude kliať
 • budeme kliať
 • budete kliať
 • budú kliať
 

Minulý Čas

 • klial/a/o som
 • klial/a/o si
 • klial/a/o
 • kliali sme
 • kliali ste
 • kliali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klial/a/o by som
 • klial/a/o by si
 • klial/a/o by
 • kliali by sme
 • kliali by ste
 • kliali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som klial/a/o
 • bol/a/o by si klial/a/o
 • bol/a/o by klial/a/o
 • boli by sme kliali
 • boli by ste kliali
 • boli by kliali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • k¾aj!
 • nech k¾aje!
 • k¾ajme!
 • k¾ajte!
 • nech k¾ajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kliatie