SK.png kaziť

NEURČITOK

 

 • kaziť

PRECHODNÍK

 

 • kaziac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kaziaci
 • kaziaca
 • kaziace
 • kaziaci
 • kaziace
 • kaziace

Minulé Činné

 • kazivší
 • kazivšia
 • kazivšie
 • kazivší
 • kazivšie
 • kazivšie
 

Minulé Trpné

 • kazený
 • kazená
 • kazené
 • kazení
 • kazené
 • kazené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kazím
 • kazíš
 • kazí
 • kazíme
 • kazíte
 • kazia

Budúci Čas

 • budem kaziť
 • budeš kaziť
 • bude kaziť
 • budeme kaziť
 • budete kaziť
 • budú kaziť
 

Minulý Čas

 • kazil/a/o som
 • kazil/a/o si
 • kazil/a/o
 • kazili sme
 • kazili ste
 • kazili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kazil/a/o by som
 • kazil/a/o by si
 • kazil/a/o by
 • kazili by sme
 • kazili by ste
 • kazili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kazil/a/o
 • bol/a/o by si kazil/a/o
 • bol/a/o by kazil/a/o
 • boli by sme kazili
 • boli by ste kazili
 • boli by kazili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kaz!
 • nech kazí!
 • kazme!
 • kazte!
 • nech kazia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kazenie