SK.png chutiť

NEURČITOK

 

 • chutiť

PRECHODNÍK

 

 • chutiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chutiaci
 • chutiaca
 • chutiace
 • chutiaci
 • chutiace
 • chutiace

Minulé Činné

 • chutivší
 • chutivšia
 • chutivšie
 • chutivší
 • chutivšie
 • chutivšie
 

Minulé Trpné

 • chutený
 • chutená
 • chutené
 • chutení
 • chutené
 • chutené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chutím
 • chutíš
 • chutí
 • chutíme
 • chutíte
 • chutia

Budúci Čas

 • budem chutiť
 • budeš chutiť
 • bude chutiť
 • budeme chutiť
 • budete chutiť
 • budú chutiť
 

Minulý Čas

 • chutil/a/o som
 • chutil/a/o si
 • chutil/a/o
 • chutili sme
 • chutili ste
 • chutili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chutil/a/o by som
 • chutil/a/o by si
 • chutil/a/o by
 • chutili by sme
 • chutili by ste
 • chutili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som chutil/a/o
 • bol/a/o by si chutil/a/o
 • bol/a/o by chutil/a/o
 • boli by sme chutili
 • boli by ste chutili
 • boli by chutili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chuť!
 • nech chutí!
 • chuťme!
 • chuťte!
 • nech chutia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chutenie