SK.png chrápať

NEURČITOK

 

 • chrápať

PRECHODNÍK

 

 • chrápajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chrápajúci
 • chrápajúca
 • chrápajúce
 • chrápajúci
 • chrápajúce
 • chrápajúce

Minulé Činné

 • chrápavší
 • chrápavšia
 • chrápavšie
 • chrápavší
 • chrápavšie
 • chrápavšie
 

Minulé Trpné

 • chrápaný
 • chrápaná
 • chrápané
 • chrápaní
 • chrápané
 • chrápané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chrápem
 • chrápeš
 • chrápe
 • chrápeme
 • chrápete
 • chrápu

Budúci Čas

 • budem chrápať
 • budeš chrápať
 • bude chrápať
 • budeme chrápať
 • budete chrápať
 • budú chrápať
 

Minulý Čas

 • chrápal/a/o som
 • chrápal/a/o si
 • chrápal/a/o
 • chrápali sme
 • chrápali ste
 • chrápali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chrápal/a/o by som
 • chrápal/a/o by si
 • chrápal/a/o by
 • chrápali by sme
 • chrápali by ste
 • chrápali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som chrápal/a/o
 • bol/a/o by si chrápal/a/o
 • bol/a/o by chrápal/a/o
 • boli by sme chrápali
 • boli by ste chrápali
 • boli by chrápali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chráp!
 • nech chrápe!
 • chrápme!
 • chrápte!
 • nech chrápu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chrápanie