SK.png chrániť

NEURČITOK

 

 • chrániť

PRECHODNÍK

 

 • chrániac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chrániaci
 • chrániaca
 • chrániace
 • chrániaci
 • chrániace
 • chrániace

Minulé Činné

 • chránivší
 • chránivšia
 • chránivšie
 • chránivší
 • chránivšie
 • chránivšie
 

Minulé Trpné

 • chránený
 • chránená
 • chránené
 • chránení
 • chránené
 • chránené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chránim
 • chrániš
 • chráni
 • chránime
 • chránite
 • chránia

Budúci Čas

 • budem chrániť
 • budeš chrániť
 • bude chrániť
 • budeme chrániť
 • budete chrániť
 • budú chrániť
 

Minulý Čas

 • chránil/a/o som
 • chránil/a/o si
 • chránil/a/o
 • chránili sme
 • chránili ste
 • chránili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chránil/a/o by som
 • chránil/a/o by si
 • chránil/a/o by
 • chránili by sme
 • chránili by ste
 • chránili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som chránil/a/o
 • bol/a/o by si chránil/a/o
 • bol/a/o by chránil/a/o
 • boli by sme chránili
 • boli by ste chránili
 • boli by chránili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chráò!
 • nech chráni!
 • chráòme!
 • chráòte!
 • nech chránia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chránenie