SK.png chovať sa

NEURČITOK

 

 • chovať sa

PRECHODNÍK

 

 • chovajúc sa

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chovajúci sa
 • chovajúca sa
 • chovajúce sa
 • chovajúci sa
 • chovajúce sa
 • chovajúce sa

Minulé Činné

 • chovavší sa
 • chovavšia sa
 • chovavšie sa
 • chovavší sa
 • chovavšie sa
 • chovavšie sa
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chovám sa
 • chováš sa
 • chová sa
 • chováme sa
 • chováte sa
 • chovajú sa

Budúci Čas

 • budem sa chovať
 • budeš sa chovať
 • bude sa chovať
 • budeme sa chovať
 • budete sa chovať
 • budú sa chovať
 

Minulý Čas

 • choval/a/o som sa
 • choval/a/o si sa
 • choval/a/o sa
 • chovali sme sa
 • chovali ste sa
 • chovali sa

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • choval/a/o by som sa
 • choval/a/o by si sa
 • choval/a/o by sa
 • chovali by sme sa
 • chovali by ste sa
 • chovali by sa

Minulý Časo

 • bol/a/o by som sa choval/a/o
 • bol/a/o by si sa choval/a/o
 • bol/a/o by sa choval/a/o
 • boli by sme sa chovali
 • boli by ste sa chovali
 • boli by sa chovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chovaj sa!
 • nech sa chová!
 • chovajme sa!
 • chovajte sa!
 • nech sa chovajú !

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chovanie sa