SK.png chovať

NEURČITOK

 

 • chovať

PRECHODNÍK

 

 • chovajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chovajúci
 • chovajúca
 • chovajúce
 • chovajúci
 • chovajúce
 • chovajúce

Minulé Činné

 • chovavší
 • chovavšia
 • chovavšie
 • chovavší
 • chovavšie
 • chovavšie
 

Minulé Trpné

 • chovaný
 • chovaná
 • chované
 • chovaní
 • chované
 • chované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chovám
 • chováš
 • chová
 • chováme
 • chováte
 • chovajú

Budúci Čas

 • budem chovať
 • budeš chovať
 • bude chovať
 • budeme chovať
 • budete chovať
 • budú chovať
 

Minulý Čas

 • choval/a/o som
 • choval/a/o si
 • choval/a/o
 • chovali sme
 • chovali ste
 • chovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • choval/a/o by som
 • choval/a/o by si
 • choval/a/o by
 • chovali by sme
 • chovali by ste
 • chovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som choval/a/o
 • bol/a/o by si choval/a/o
 • bol/a/o by choval/a/o
 • boli by sme chovali
 • boli by ste chovali
 • boli by chovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • chovaj!
 • nech chová!
 • chovajme!
 • chovajte!
 • nech chovajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chovanie