SK.png hatiť

NEURČITOK

 

 • hatiť

PRECHODNÍK

 

 • hatiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • hatiaci
 • hatiaca
 • hatiace
 • hatiaci
 • hatiace
 • hatiace

Minulé Činné

 • hativší
 • hativšia
 • hativšie
 • hativší
 • hativšie
 • hativšie
 

Minulé Trpné

 • hatený
 • hatená
 • hatené
 • hatení
 • hatené
 • hatené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hatím
 • hatíš
 • hatí
 • hatíme
 • hatíte
 • hatia

Budúci Čas

 • budem hatiť
 • budeš hatiť
 • bude hatiť
 • budeme hatiť
 • budete hatiť
 • budú hatiť
 

Minulý Čas

 • hatil/a/o som
 • hatil/a/o si
 • hatil/a/o
 • hatili sme
 • hatili ste
 • hatili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hatil/a/o by som
 • hatil/a/o by si
 • hatil/a/o by
 • hatili by sme
 • hatili by ste
 • hatili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som hatil/a/o
 • bol/a/o by si hatil/a/o
 • bol/a/o by hatil/a/o
 • boli by sme hatili
 • boli by ste hatili
 • boli by hatili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • hať!
 • nech hatí!
 • haťme!
 • haťte!
 • nech hatia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • hatenie