SK.png haniť

NEURČITOK

 

 • haniť

PRECHODNÍK

 

 • haniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • haniaci
 • haniaca
 • haniace
 • haniaci
 • haniace
 • haniace

Minulé Činné

 • hanivší
 • hanivšia
 • hanivšie
 • hanivši
 • hanivšie
 • hanivšie
 

Minulé Trpné

 • hanený
 • hanená
 • hanené
 • hanení
 • hanené
 • hanené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • haním
 • haníš
 • haní
 • haníme
 • haníte
 • hania

Budúci Čas

 • budem haniť
 • budeš haniť
 • bude haniť
 • budeme haniť
 • budete haniť
 • budϊ haniť
 

Minulý Čas

 • hanil/a/o som
 • hanil/a/o si
 • hanil/a/o
 • hanili sme
 • hanili ste
 • hanili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hanil/a/o by som
 • hanil/a/o by si
 • hanil/a/o by
 • hanili by sme
 • hanili by ste
 • hanili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som hanil/a/o
 • bol/a/o by si hanil/a/o
 • bol/a/o by hanil/a/o
 • boli by sme hanili
 • boli by ste hanili
 • boli by hanili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • haò!
 • nech haní!
 • haòme!
 • haòte!
 • nech hania!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • hanenie