SK.png hájiť

NEURČITOK

 

 • hájiť

PRECHODNÍK

 

 • hájac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • hájaci
 • hájaca
 • hájace
 • hájaci
 • hájace
 • hájace

Minulé Činné

 • hájivší
 • hájivšia
 • hájivšie
 • hájivší
 • hájivšie
 • hájivšie
 

Minulé Trpné

 • hájený
 • hájená
 • hájené
 • hájení
 • hájené
 • hájené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hájim
 • hájiš
 • háji
 • hájime
 • hájite
 • hája

Budúci Čas

 • budem hájiť
 • budeš hájiť
 • bude hájiť
 • budeme hájiť
 • budete hájiť
 • budú hájiť
 

Minulý Čas

 • hájil/a/o som
 • hájil/a/o si
 • hájil/a/o
 • hájili sme
 • hájili ste
 • hájili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hájil/a/o by som
 • hájil/a/o by si
 • hájil/a/o by
 • hájili by sme
 • hájili by ste
 • hájili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som hájil/a/o
 • bol/a/o by si hájil/a/o
 • bol/a/o by hájil/a/o
 • boli by sme hájili
 • boli by ste hájili
 • boli by hájili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • háj!
 • nech háji!
 • hájme!
 • hájte!
 • nech hája!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • hájenie