SK.png dvihnúť

NEURČITOK

 

 • dvihnúť

PRECHODNÍK

 

 • dvihnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • dvihnúci
 • dvihnúca
 • dvihnúce
 • dvihnúci
 • dvihnúce
 • dvihnúce

Minulé Činné

 • dvihnúvší
 • dvihnúvšia
 • dvihnúvšie
 • dvihnúvší
 • dvihnúvšie
 • dvihnúvšie
 

Minulé Trpné

 • dvihnutý
 • dvihnutá
 • dvihnuté
 • dvihnutí
 • dvihnuté
 • dvihnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dvihnem
 • dvihneš
 • dvihne
 • dvihneme
 • dvihnete
 • dvihnú

Budúci Čas

 • dvihnem
 • dvihneš
 • dvihne
 • dvihneme
 • dvihnete
 • dvihnú
 

Minulý Čas

 • dvih-ol/la/lo som
 • dvih-ol/la/lo si
 • dvih-ol/la/lo
 • dvihli sme
 • dvihli ste
 • dvihli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dvih-ol/la/lo by som
 • dvih-ol/la/lo by si
 • dvih-ol/la/lo by
 • dvihli by sme
 • dvihli by ste
 • dvihli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som dvih-ol/la/lo
 • bol/a/o by si dvih-ol/la/lo
 • bol/a/o by dvih-ol/la/lo
 • boli by sme dvihli
 • boli by ste dvihli
 • boli by dvihli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • dvihni!
 • nech dvihne!
 • dvihnime!
 • dvihnite!
 • nech dvihnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • dvihnunie