SK.png dojať

NEURČITOK

 

 • dojať

PRECHODNÍK

 

 • dojmúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • dojmúci
 • dojmúca
 • dojmúce
 • dojmúci
 • dojmúce
 • dojmúce

Minulé Činné

 • dojmuvší
 • dojmuvšia
 • dojmuvšie
 • dojmuvší
 • dojmuvšie
 • dojmvšie
 

Minulé Trpné

 • dojatý
 • dojatá
 • dojaté
 • dojatí
 • dojaté
 • dojaté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dojmem
 • dojmeš
 • dojme
 • dojmeme
 • dojmete
 • dojmú

Budúci Čas

 • dojmem
 • dojmeš
 • dojme
 • dojmeme
 • dojmete
 • dojmú
 

Minulý Čas

 • dojal/a/o som
 • dojal/a/o si
 • dojal/a/o
 • dojali sme
 • dojali ste
 • dojali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dojal/a/o by som
 • dojal/a/o by si
 • dojal/a/o by
 • dojali by sme
 • dojali by ste
 • dojali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som dojal/a/o
 • bol/a/o by si dojal/a/o
 • bol/a/o by dojal/a/o
 • boli by sme dojali
 • boli by ste dojali
 • boli by dojali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • dojmi!
 • nech dojme!
 • dojmime!
 • dojmite!
 • nech dojmú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • dojatie