SK.png čerpať

NEURČITOK

 

 • čerpať

PRECHODNÍK

 

 • čerpajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • čerpajúci
 • čerpajúca
 • čerpajúce
 • čerpajúci
 • čerpajúce
 • čerpajúce

Minulé Činné

 • čerpavší
 • čerpavšia
 • čerpavšie
 • čerpavší
 • čerpavšie
 • čerpavšie
 

Minulé Trpné

 • čerpaný
 • čerpaná
 • čerpané
 • čerpaní
 • čerpané
 • čerpané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • čerpám
 • čerpáš
 • čerpá
 • čerpáme
 • čerpáte
 • čerpú

Budúci Čas

 • budem čerpať
 • budeš čerpať
 • bude čerpať
 • budeme čerpať
 • budete čerpať
 • budú čerpať
 

Minulý Čas

 • čerpal/a/o som
 • čerpal/a/o si
 • čerpal/a/o
 • čerpali sme
 • čerpali ste
 • čerpali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • čerpal/a/o by som
 • čerpal/a/o by si
 • čerpal/a/o by
 • čerpali by sme
 • čerpali by ste
 • čerpali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som čerpal/a/o
 • bol/a/o by si čerpal/a/o
 • bol/a/o by čerpal/a/o
 • boli by sme čerpali
 • boli by ste čerpali
 • boli by čerpali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • čerpaj!
 • nech čerpá!
 • čerpajme!
 • čerpajte!
 • nech čerpú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • čerpanie