SK.png čítať

NEURČITOK

 

 • čítať

PRECHODNÍK

 

 • čítajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • čítajúci
 • čítajúca
 • čítajúce
 • čítajúci
 • čítajúce
 • čítajúce

Minulé Činné

 • čítavší
 • čítavšia
 • čítavšie
 • čítavší
 • čítavšie
 • čítavšie
 

Minulé Trpné

 • čítaný
 • čítaná
 • čítané
 • čítaní
 • čítané
 • čítané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • čítam
 • čítaš
 • číta
 • čítame
 • čítate
 • čítajú

Budúci Čas

 • budem čítať
 • budeš čítať
 • bude čítať
 • budeme čítať
 • budete čítať
 • budú čítať
 

Minulý Čas

 • čítal/a/o som
 • čítal/a/o si
 • čítal/a/o
 • čítali sme
 • čítali ste
 • čítali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • čítal/a/o by som
 • čítal/a/o by si
 • čítal/a/o by
 • čítali by sme
 • čítali by ste
 • čítali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som čítal/a/o
 • bol/a/o by si čítal/a/o
 • bol/a/o by čítal/a/o
 • boli by sme čítali
 • boli by ste čítali
 • boli by čítali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • čítaj!
 • nech číta!
 • čítajme!
 • čítajte!
 • nech čítajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • čítanie